Około 90 km od Ciechanowca nad rzeką Narewka położona jest malownicza Białowieża, siedziba Białowieskiego Parku Narodowego. Cała Gmina Białowieża położona jest na obszarze Puszczy Białowieskiej, w której żyje olbrzymia, jak na naszą strefę klimatyczną, liczba gatunków zwierząt. Niekwestionowanym królem puszczy jest żubr, który żyje obecnie na wolności w ilości około 700 sztuk. W Rezerwacie Pokazowym żyją również jelenie, łosie, sarny, dziki, wilki, rysie. Można również zobaczyć konika polskiego oraz żubronia. Wyjątkowych wrażeń dostarcza wędrówka Szlakiem Dębów Królewskich i Książąt Litewskich, który prowadzi wśród kilkudziesięciu dębów w wieku od 150 do 500 lat. Na uwagę zasługuje także Obszar Ochrony Ścisłej, w którym można zobaczyć cały cykl życiowy drzewa od siewki po olbrzymie, zamierające na skutek procesów naturalnych drzewa oraz podlegające procesom rozkładu pnie drzew. Wyjątkowe wartości przyrodnicze Puszczy Białowieskiej wzbudzają zainteresowanie licznych grup turystów. Jednak warto również zwrócić uwagę na elementy kulturowe oraz obiekty kultury materialnej tego regionu.

W Białowieży warto zwiedzić:

  • Park Pałacowy,
  • Muzeum Przyrodniczo - Leśne Białowieskiego Parku Narodowego,
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego,
  • Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich,
  • Obszar Ochrony Ścisłej,
  • Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży.