010

Hotel Nowodwory ufundował zaproszenie na kolację dla dwóch osób w swojej restauracji. Aby je zdobyć wystarczy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. e-maila z odpowiedzią na pytanie:

Z czym kojarzy ci się podlaska kuchnia regionalna twojego dzieciństwa?
jednocześnie udostępniając na swojej tablicy na portalu facebook.com link z naszym konkursem

Na wasze e-maile czekamy do 15 czerwca 2014 roku do godz. 23.59. Nagrodzimy autora najciekawszej wypowiedzi. Nie zapomnijcie podać w e-mailu swojego imienia, nazwiska
i numeru telefonu abyśmy mogli skontaktować się ze zwycięzcą tego konkursu.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się niniejszego

 

Regulaminu konkursu


Regulamin konkursu „Moje wspomnienia z dzieciństwa"
1. Przy nadsyłaniu zgłoszenia niezbędne jest dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w e-mailu biorącym udział w konkursie organizowanym przez Hotel Nowodwory z siedzibą 18-230 Ciechanowiec ul. Pałacowa 7, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami)".
2. Przystąpienie do konkursu wiąże się jednocześnie z wyrażeniem powyższej zgody zawartej w pkt. 1. 3. Przetwarzanie danych zostanie użyte do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Hotel Nowodwory nie będzie udostępniał tych danych żadnym osobom ani podmiotom trzecim. W e- mailu ze zgłoszeniem prosimy o podanie w tytule KONKURS „Moje wspomnienia z dzieciństwa" a w treści prosimy o podanie swoich danych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. 4. Biorąc udział w konkursie zgłaszający wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych w przypadku, kiedy zostanie wyłoniony jako zwycięzca, na stronie www.hotelnowodwory.pl oraz na firmowym Fanpage Hotelu Nowodwory: https://www.facebook.com/nowodwory. 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią. 6. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: a. członkowie rodziny Organizatora, b. pracownicy Organizatora, c. osoby, które w ostatnim roku związane były z wykonywaniem poleceń lub zadań zleconych i wykonywanych na rzecz lub w imieniu Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 7. Biorąc udział w Konkursie, zgłaszający potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa trzyosobowa Komisja Konkursowa, w której skład wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z prowadzeniem Konkursu za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.