POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Hotel Nowodwory szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dlatego mając to na uwadze dba o ochronę adresów e-mail swoich subskrybentów stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające dostępowi do Państwa danych osobom niepowołanym. 2. PRZETWARZANIE DANYCH
Wszystkie adresy e-mail przetwarzane są w siedzibie firmy Hotel Nowodwory przy ul. Pałacowa 7, 18-230 Ciechanowiec. Hotel Nowodwory nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim adresów e-mail subskrybentów newslettera.
3. SPOSÓB POZYSKANIA PAŃSTWA ADRESU E-MAIL
Państwa adres e-mail mógł wejść w posiadanie naszej firmy w następujący sposób:
- jesteście lub byli Państwo naszym klientem, - wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowej z naszej firmy, - zapisali się Państwo do naszego newslettera - umieścili Państwo swój adres e-mail w publicznej bazie danych i dlatego otrzymali Państwo od nas zapytanie dotyczące dalszej korespondencji komercyjnej z naszej firmy.
4. ANONIMOWOŚĆ I WERYFIKACJA
W trakcie zapisywania się do newslettera umieszczonego na stronach internetowych firmy nasz system informatyczny zażąda jedynie od Państwa podania adresu email, który jest weryfikowany w sposób wykluczający podszywanie się osób trzecich. Czytelnicy naszych biuletynów pozostają anonimowi. Ponadto każdemu z nich przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian czy też usuwania podanych przez siebie danych.
5. REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI Z NASZEGO HOTELU
W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania korespondencji e-mail pochodzącej od firmy Hotel Nowodwory klikając bezpośrednio w link znajdujący się w stopce każdego listu wysyłanego z naszej firmy. Można także skontaktować się z nami w tej sprawie wysyłając do nas stosownego maila z prośbą o usunięcie Państwa adresu e-mail z naszej bazy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.